Protokoll/BH nytt


Protokoll


Som medlem i SBHS kan du ta del av protokollen från Styrelsens telefonmöten som sker

ca 1 ggr/månad.


Motioner eller annan information som bör tas upp på våra kommande styrelsemöten skickas till någon av nedanstående mailadresser:


Ordförande: cockerstengl@hotmail.se

Sekreterare: ronny.ll.Westerlund@gmail.com

Medlemstidningen Basset Hound Nytt


Tidningen kommer ut med fyra nummer/år varav en utgåva är ett dubbelnummer.Ps.

Är ni intresserade av att skicka in matrial till tidningen i form av artikel, ett inlägg, bilder och resultat från utställningar/viltspår eller förslag på vad ni vill läsa om, så skicka till nedanstående mailadress


cockerstengl@hotmail.se


Hälsningar

SBHS Styrelsen