Start

 Välkommen!


SBHS - Svenska Basset Hound Sällskapet en rasklubb för Basset Hound och vi vänder oss till dig som har en Basset Hound eller har ett intresse för rasen.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för Basset Hound och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens egenskaper.

SBHS Fotokalender 2021


Nu är det åter dags att samla in material till fotokalendern för 2021.

Hur går det då till? För att få vara med och pryda med en bild i kalendern så är kravet att du är medlem i SBHS.

Så skicka dina favoritbilder till cockerstengl@hotmail.se tillsammans med ert namn + kennelnamnet på hounden/houndarna på bilden. Högupplöst bild ger bättre tryck kvalité.

Lite regler

  1. Bilder från föregående kalendrar är diskvalificerade.

  2. Bilder tas endast emot på mail, inte Messenger

  3. Antal bilder är ej begränsat i år.

  4. Endast 1 bild / medlem kan kvalificera sig

  5. Tänk på att bilderna kommer anpassas till om det blir ”liggande el stående” kalender.


Bidragen vill vi få in senast den 29 oktober. Därefter läggs alla foto upp i SBHS Fotogrupp där sen alla får rösta på sina favoriter. Mer om röstningen kommer när fotona publiceras. Då kommer även info om hur ni beställer fotokalendern.

Hälsningar // SBHS Styrelse

2020-09-19

SBaK NÖ, Kungsör. 

Domare: Mats Jonsson


BIR Swede Sun’s Beata 

2Bt Cert Geyron’s Hubblebubble Toiln’trouble 

3Bt Swede Sun’s Nora 


BIM Cert Swede Sun’s Oden, SE UCH idag

2Bh R-cert Frozen Frisco Dramijos 

3Bh Sagavägens Fjodor 

Bästa Uppfgr Hp K. Swede Sun’s

Geyron´s Hubblebubble

Winright Mirakel blev viltspårchampion i sommar med toppenpoäng!

ÄGARE Eje o Gunilla Fridh

Sponsorer

  

Policy för sponsring eller gåvor till SBHS
Sponsring eller gåvor kan bestå utav olika delar.
- Ekonomisk sponsring. En summa som Styrelsen förvaltar över eller bidrag till ett specifikt ändamål ex. Live-Musik på Club Showen, vinglas till CS middagen, föreläsare, Domare CS o.s.v.
- Varor som ger nytta för klubben ex. priser till lotteri/utställning, bakverk, utställningskatalog, klövar till viltspår o.s.v.
- Utförda tjänster av större vikt för klubben ex. ta emot anmälningar, göra katalog, sköta grillningen på CS o.s.v.
ALLAS sponsring/gåvor är ovärderliga, oberoende av om det är i form av pengar, varor eller tjänster.
Är man en Kennel eller har ett företag med logga har man rätt till visning av företagets/Kennelns logga på SBHS hemsida.
Är man privatperson med hemsida/blogg el. liknande och man har sin egen logga, har man rätt till visning av loggan på SBHS hemsida.
Överstiger det sponsrade värdet 1000 sek så kommer även loggan ”länkas” till sponsorns egen hemsida (om sådan finns)
Sponsorer som inte uppfyller kraven enligt ovan kommer att uppmärksammas på annat sätt ex. i Basset Hound Nytt, katalogen på Club Showen.
Logga/Länk på hemsidan:
- Logga/länk visas på hemsidan fr.o.m. det datum bidraget är klubben till handa till årets slut.
- Logga/länk kan vara löpande OM sponsor kontaktar hemsida/webbansvarig vid kalenderårets slut och nytt avtal upprättas (kan vara muntligt).
- Det är sponsorns ansvar att meddela hemsida/webbansvarig om loggan skall visas på SBHS hemsida
Hemsida/webbansvarig: Lena Stengl, cockerstengl@hotmail.se, te. 0702 53 77 53