Styrelse

Kontaktlista styrelsen SBHS


 Ordförande,  Redaktionskommittén Eva Lindell-Frantz Långgatan 19, 252 70 Råå
Mail: eva@lindell-frantz.se  Tel. 0708263580


Sekreterare, Viltspåransvarig, Drevprovsansvarig, SRD Ronny Westerlund   Gårdavägen 1,  746 94 Häggeby

Mail: ronny.ll.westerlund@gmail.com  Tel: 0705250692


Kassör, Drevspåransvarig, Utställningsansvarig Marie Kvenild  Granbo 117, 836 95 Ås

Mail: marie.kvenild@telia.com  Tel: 0703 061617


Ledamot Hans Andersson    Linanäsvägen 20   184 97 Ljusterö

Mail: styrkonsult@outlook.com   Tel. 073 720 1941


Ras/avelsansvarig Tezzy Vaerlien Långtora Grän 14 745 96 Enköping
Mail:chamorels@telia.com  Tel. 0707131111


Suppleanter

Anna Smångs Mofallavägen 22 696 75 Åmmeberg
Mail: anna.smangs@telia.com  Tel. 0702378253


Marika Willhed

Mail: marika.willhed@hotmail.com  Tel. 076-3233536 

Revisorer

Revisor Lennart Börjesson

Revisorssuppleant Ove Severin


Valberedning

Sammankallande Carina Westerlund Mail: carina.westerlund@gmail.com

Ledamot Sirpa Matosaari   Mail: sirpa.matosaari@comhem.com

Ledamot  Anne-Cathryne Almstedt, Mail:honeycars@dalfors.se