Valphänvisning - AvelsrekommendationSBHS Valphänvisare/Avelsråd:


Tezzy Vaerlien Långtora Grän 14745 96 Enköping
Mail:chamorels@telia.com Tel. 0707131111
Regler och Rekommendationer

Valpar väntas


Valphänvisningregler:


1. Hänvisningen kan utnyttjas av de uppfödare som är medlemmar i SBHS.


2. Uppfödaren skall, för att få hänvisning, följa SBHS avelsrekommendationer.


3. Uppfödaren får, för att få hänvisning, ej var stoppad för hänvisning eller registrering av        SKK's centralstyrelse eller disciplinnämnd.


4. Tiken skall vara bekräftad dräktig genom ultraljud av vetrinär.


5. Följande uppgifter om den väntande kullen skall lämnad via mail eller skriftligen till valphänvisaren:

     

    - Beräknad födelsevecka.


     - Föräldrarnas namn med registreringsnummer och utställningsmeriter.


     - Eventuellt kennelnamn.


     - Uppfödarens namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress.


     - Datum och underskrift.


     - Intyg på utfört ultraljud, där det ska framgå tikens namn och registreringsnummer.


6. Det är uppfödarens ansvar att lämna information till valphänvisaren när valparna är födda och om kullen ska flyttas över till sidan Valpar födda.


Valpar födda


Valphänvisningsregler:


1. Hänvisningen kan utnyttjas av de uppfödare som är medlemmar i SBHS.


2. Uppfödaren skall, för att få hänvisning, följa SBHS avelsrekommendationer.


3. Uppfödaren får, för att få hänvisning, ej var stoppad för hänvisning eller registrering hos SKK's centralstyrelse eller disciplinnämnd.


4. Följande uppgifter om valpen/valparna skall lämnas via mail eller skriftligen till valphänvisaren:


    - Födelsedatum.


     - Föräldrarnas namn med registreringsnummer och utställningsmeriter.


     - Antal valpar, födda respektive pålagda, fördelade på kön och färg.


     - Eventuellt kennelnamn.


     - Uppfödarens namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress.


     - Datum och underskrift.


5. Hänvisningen gäller i 2 månader från valparnas födsel. Eventuell förlängning av hänvisning sker efter kontakt med valphänvisaren.


Avelsrekommendationer


De nya avelsrekommendationer med tilläggen (punkt 6 & 7) började gälla fr.o.m. den 1/8 år 2015.


1. Att följa SKK's "grundregler för hunduppfödning och överlåtelse av hund".


2. Föräldrardjur skall ha minst 2 exellent eller 1 exellent + 1 spår/drev på officiell utställning.


3. Att ej para före 2 års ålder.


4. Att ej para tik efter 7 års ålder.


5. Inavelsgraden får max vara 6,25%.


6. Kull efter hund med konstaterad entropion eller ektropion medges ej valphänvisning.

Undantag gäller om hunden har ett vetrinärintyg som intygar att individen i fråga inte har några kliniska problem av sin diagnos.

Detta intyg ska vara utfärdat av en vetrinär specialiserad på oftalmologi ( en s.k. auktoriserad ögonlysare).

En kopia av intyget ska med till valphänvisaren när kullen anmäls till förmedlingen. Kullen kan inte hänvisas innan intyget kommit SBHS tillhanda.

Kull efter hund som opererats för ovanstående diagnoser medges ej valphänvisning.


7. Kull efter förälder som tilldelas Rapporteringskod A (s.k. mentalnolla) medges ej förmedling.