Regler

Regler för Årets Basset Hound

 

POÄNGBERÄKNING

- Poäng räknas från officiella utställningar (SKK, SBaK & SBHS) enligt nedan.

- Resultat från maximalt fem utställningar räknas.

- Samtliga ägare skall vara medlemmar i SBHS.

- Poäng kan bara tillgodoräknas för den tid av året ägaren varit medlem i SBHS.

Denna ändring är en konsekvensändring av att klubben har s.k. ”rullande medlemskap”.

 

 

Årets Basset Hound

 

Poäng beräknas enligt följande:

 

BIR = en poäng för varje deltagande BH – 1 poäng + 5 poäng

BIM = en poäng för varje deltagande BH – 2 poäng + 3 poäng

2:a bästa hane/tik = en poäng för varje deltagande ” – 3

3:a bästa hane/tik = en poäng för varje deltagande ” – 4

4:a bästa hane/tik = en poäng för varje deltagande ” – 5

Utöver detta tilldelas alla hundar med CK 1 poäng.

 

Årets Veteran

 

Poäng beräknas enligt följande:

 

 

BIR veteran = 5 poäng

BIM veteran = 3 poäng

Utöver detta tilldelas alla hundar med CK 1 poäng.

 

 

 

Årets Uppfödare

 

- Resultat från maximalt fem hundar från Årets Basset Hound-lista räknas.

 

 

 

Årets Avelshane

 

- Resultat från maximalt fem avkommor från Årets Basset Hound-lista räknas.

 

 

 

Årets Avelstik

 

- Resultat från maximalt tre avkommor från Årets Basset Hound-lista räknas.