Regler för Årets Basset Hound

Poängberäkning

- Poäng räknas från officiella utställningar (SKK, SBaK & SBHS) enligt nedan.

- Resultat från maximalt fem utställningar räknas.

- Samtliga ägare skall vara medlemmar i SBHS.

- Poäng kan bara tillgodoräknas för den tid av året ägaren varit medlem i SBHS.

Denna ändring är en konsekvensändring av att klubben har s.k. ”rullande medlemskap”.


Årets Basset Hound

Poäng beräknas enligt följande: 

BIR                      = en poäng för varje deltagande BH – 1 poäng + 5 poäng

BIM                     = en poäng för varje deltagande BH – 2 poäng + 3 poäng

2:a bästa hane/tik = en poäng för varje deltagande ” – 3

3:a bästa hane/tik = en poäng för varje deltagande ” – 4

4:a bästa hane/tik = en poäng för varje deltagande ” – 5

Utöver detta tilldelas alla hundar med CK  1 poäng.

Årets Veteran

Poäng beräknas enligt följande: 

BIR veteran                     =  5 poäng

BIM veteran                     =  3 poäng

Utöver detta tilldelas alla hundar med CK  1 poäng.

 

Årets Uppfödare

  • Resultat från maximalt fem hundar från Årets Basset Hound-lista räknas.


Årets Avelshane

  • Resultat från maximalt fem avkommor från Årets Basset Hound-lista räknas.


Årets Avelstik

  • Resultat från maximalt tre avkommor från Årets Basset Hound-lista räknas.