Rasstandard = den beskrivning som rasens hemland gjort. Denna text bestämmer hur rasen ska se ut och bedömas.

 

Domarkompendium = Ett komplement med bilder och kommentarer som ska underlätta förståelsen och tolkningen av rasstandarden.

 

SRD = Särskilda rasspecifika domaranvisningar som är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

 

RAS = Rasspecifika avelsstrategier som är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

KALENDARIUM 2017

 

Maj 30

Telefonstyrelsemöte kl.19.00

 

September 16

SBaK N-Ö Kungsör

Juni 4

SBaK N-Ö Alfta Forspark

 

Oktober 8

SBHS Officiell utställning Sundsvall,

domare Lars Widén

Juli 15

SBHS Tånga Hed, Vårgårda, Årsmöte

November 18

SBaK N-Ö Gotland, Visby

Juli 16

SBHS Tånga Hed, Vårgårda, Club Show, domare Miss Sandra Thexton, England

 

 

 

 

 

 

Maila bilder och material samt

resultat till:

 

webmaster@sbhs.se

Förslag på innehåll till hemsidan?

Kontakta webansvarig:

 

fredrikdunder@gmail.com

SBHS SPONSORER

Copyright © SBHS 2015-2016