Medlemsnr SBHS:

Lösenord:

 

 

Rasstandard = den beskrivning som rasens hemland gjort. Denna text bestämmer hur rasen ska se ut och bedömas.

 

Domarkompendium = Ett komplement med bilder och kommentarer som ska underlätta förståelsen och tolkningen av rasstandarden.

 

SRD = Särskilda rasspecifika domaranvisningar som är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

 

RAS = Rasspecifika avelsstrategier som är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

KALENDARIUM 2017

Juli 15

SBHS Tånga Hed, Vårgårda, Årsmöte

 

Oktober 8

SBHS Officiell utställning Sundsvall,

domare Lars Widén

Juli 16

SBHS Tånga Hed, Vårgårda, Club Show, domare Miss Sandra Thexton, England

 

November 18

SBaK N-Ö Gotland, Visby

 

 

September 16

SBaK N-Ö Kungsör

 

 

 

 

 

 

 

 

SBHS SPONSORER

Copyright © SBHS 2015-2016