Protokoll/BH nytt

 

Protokoll

 

Som medlem i SBHS kan du ta del av protokollen från Styrelsens telefonmöten som sker

ca 1 ggr/månad.

 

Man kan även ta del av årsmötesprotokollen.

 

För att ta del av protokollen måste man logga in med sitt medlemsnummer

(användarnamn/lösenord).

 

Motioner eller annan information som bör tas upp på våra kommande styrelsemöten skickas till någon av nedanstående mailadresser:

 

Ordförande: cockerstengl@hotmail.se

Sekreterare: ronny.ll.Westerlund@gmail.com

PROTOKOLL 2019

PROTOKOLL 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 2018

 

Konstituerande

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 2017

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 2016

 

 

 

 

 

 

 

Medlemstidningen Basset Hound Nytt

 

Tidningen kommer ut med fyra nummer/år varav en utgåva är ett dubbelnummer.

 

Styrelsen ville gärna utveckla idén med tidningen och på "prov" har man även kunnat läsa den här på hemsidan.

Då tidningen är till för medlemmar,valdes det att lägga den "låst" så inloggning krävs.

 

På årsmötet 2017 gjordes det en enkätundersökning, det visade sig att det endast är ett fåtal som läser tidningen på nätet.

Det togs ett beslut på Styrelsemötet den 1/11-2017 att vi kommer avsluta vår prenumeration för att kunna lägga upp tidningen på nätet i dess "rätta" format, då Styrelsen anser att den kostnaden inte är försvarbar med tanke på det antalet medlemmar som läser tidningen på webben.

Vi kommer däremot ha kvar tidningen i ett pdf format som fortfarande kan läsas på nätet.

 

För att komma åt att läsa Basset Hound Nytt i pdf format så måste man logga in med sitt medlemsnummer

(användarnamn/lösenord).

 

Ps.

Är ni intresserade av att skicka in matrial till tidningen i form av artikel, ett inlägg, bilder och resultat från utställningar/viltspår eller förslag på vad ni vill läsa om, så skicka till nedanstående mailadress

 

cockerstengl@hotmail.se

 

Hälsningar

SBHS Styrelsen