Medlemsnr SBHS:

Lösenord:

SBHS Valphänvisare/Avelsråd:

 

Ulla Fallström

Tel: 0705756694 Mail: bosseboris61@hotmail.com

VALPHÄNVISNINGSREGLER

1. Hänvisning kan utnyttjas av uppfödare som är medlemmar i SBHS.

2. Uppfödare skall, för att få hänvisning, följa SBHS avelsrekommendationer.

3. Uppfödare får, för att få hänvisning, ej vara stoppad för hänvisning eller registrering av SKK:s centralstyrelse eller disciplinnämnd.

4. Hänvisning kan ej ske förrän tiken är parad. Omedelbart efter att valparna fötts ska blankett (se punkt 5) insändas till valpförmedlaren för att hänvisning ska kvarstå.

5. Följande uppgifter om valpen/valparna skall lämnas via mail eller skriftligen till valphänvisaren (gäller även vid parning):

Födelsedatum.

Föräldrar med registreringsnummer och utställningsmeriter.

Antal valpar, födda respektive pålagda, fördelade på kön och färg.

Eventuellt kennelnamn.

Uppfödarens namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress

Datum och underskrift.

6. Hänvisningen gäller i två månader från valparnas födsel. Eventuell förlängning av hänvisningen sker efter kontakt med valphänvisaren. Avanmälan skall ske då valparna ej längre finns till försäljning.

7. Valphänvisningen kan även ta emot anmälningar för omplaceringshundar.

8. Valphänvisaren har rätt att ta ut en ersättning för varje anmäld kull som bestäms av SBHS CS.

Om Du vill ha valphänvisning, så ta kontakt med valphänvisaren redan när Du parat tiken.

Då kan vi hänvisa till Dig, även om kullen ej är född när valpköpare ringer till oss.

AVELSREKOMMENDATIONER

De nya avelsrekommendationerna med tilläggen (punkt 6 & 7) börjar gälla fr.o.m. den 1/8 2015:

1. Att följa SKK:s ”Grundregler för hunduppfödning och överlåtelse av hund”

 

2. Föräldradjur skall ha minst 2 Excellent eller 1 Excellent + 1 spår/drev merit på officiell utställning.

3. Att ej para tik före 2 års ålder

 

4. Att ej para tik efter 7 års ålder

 

5. Inavelsgraden får vara max 6,25 %

 

6. Kull efter hund med konstaterad entropion eller ektropion medges ej valphänvisning. Undantag gäller om hunden har ett veterinärintyg som intygar att individen ifråga inte har några kliniska problem av sin diagnos. Detta intyg ska vara utfärdat av en veterinär specialiserad på oftalmologi (en s.k. auktoriserad ögonlysare). En kopia av intyget ska skickas med till valphänvisaren när kullen anmäls till förmedling. Kullen kan inte hänvisas innan intyget kommit SBHS tillhanda. Kull efter hund som opererats för ovanstående diagnoser medges ej valphänvisning.

7. Kull efter förälder som tilldelats Rapporteringskod A (s.k. mentalnolla) medges ej förmedling

 

 

171031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Swede Sun's Kennel

Paula Sunebring

Stommen Sandbäcken

519 95 Tostared (Västra Götalands län)

Tele: 0320-380 82

Mobil: 0707 79 33 71

Email: ps@swedesun.com

Web: www.swedesun.com

 

 

KALENDARIUM 2017

Juli 15

SBHS Tånga Hed, Vårgårda, Årsmöte

 

Oktober 8

SBHS Officiell utställning Sundsvall,

domare Lars Widén

Juli 16

SBHS Tånga Hed, Vårgårda, Club Show, domare Miss Sandra Thexton, England

 

November 18

SBaK N-Ö Gotland, Visby

 

 

September 16

SBaK N-Ö Kungsör

 

 

 

 

 

 

 

 

SBHS SPONSORER

Copyright © SBHS 2015-2016