enkät

  

Uppfödar, Houndägare enkät för SBHS medlemmar 2019


En av Styrelsens viktiga uppgifter är att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för vår ras, sammanställa och informera vidare till klubbens medlemmar.
Styrelsen har beslutat att det är åter dags för en enkätundersökning.

Undersökningen är riktad till både uppfödare och houndägare (2 olika enkäter).
För att effektivisera, göra det snabbt, enkelt och kostnadseffektivt har vi valt att undersökningen skall göras på internet, (har man ingen möjlighet till detta så får man självklart enkäten skickad till sig per post, kontakta då Lena Stengl, se kontaktuppgifter nedan)

För att kunna följa upp och jämföra från föregående år, är frågorna på enkäterna densamma som från 2009 och 2014 års undersökning


Houndägare enkät:
För att resultatet skall kunna bli tillförlitligt och uppföljningsbart ber vi er att svara på 1 enkät per hund. Vissa frågor har flervals alternativ. Självklart väljer ni själva för hur många av era hundar ni vill redovisa för. Det är viktigt att tänka på att varje individ, levande eller avliden bara redovisas 1 gång

Genom att fylla i enkäten som tar 5-10 minuter, hjälper du oss att nå bästa möjliga resultat.
Dina svar är mycket viktiga för vårt framtida avelsarbete!
Alla som fyller i enkäten är anonyma.

OBS!! Enkäten kan endast besvaras fram till den 28/6

Sätt muspekaren mot länken, Ctrl+click för att följa länken nedan


Länk till Houndägarenkät


Länk till Uppfödarenkät


Vid eventuella frågor eller för mer information, kontakta Lena Stengl mailadress: cockerstengl@hotmail.se tel. 0702535553


TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!
// SBHS Styrelsen  
.