Ledamot

 

 

Evelina Bengtsson

 

Jag heter Evelina och närmar mig 30 år. Jag bor i Nyköping tillsammans med mina föräldrar och två hundar.

Första basseten kom in i familjen år 1991, sedan var vi fast vid rasen.

Idag är familjen inne på nr 11.

 

Jag jobbar inom hemtjänsten och på fritiden är jag engagerad i en kör för förståndshanikappade i kyrkan.

Utöver det går mycket tid på familjens hundar; då det är utställningar och fota som gäller.